?азту?ан с?йініш?лы м?лімет

? азту? ан С? йініш? лы (XVII? асыр) — мырза, батыр, жырау. Халы? арасында? ар? а бойлы? азту? ан атанып кеткен айтулы жоры? жырауы.
? азту? ан жырау но? айды? Едисан ордасыны? билеушісі С? йініш мырзаны?? лы. С? йініш мырзаны?? азту? аннан бас? а Азамат ж? не? діжі атты та? ы екі? лы бол? ан. Оны? ар? ы ата-бабалары Но? ай Ордасыны? билеушілері еді.? кесі С? йініш Абдол­ла? лы Еділ бойында? мір с? рген, кейін? обан жа?? а? тіп кеткен. XVII? асырды? екінші жарты­сын­да жазыл? ан орыс деректерінде С? йініш мырзаны? аты жиі айтылады. Ресей мем­лекеттік архивіні? к? не актілер ж?­ніндегі б? лімі­ні? «Но? ай істері»? орында С? йініш мырзаны? ж? не но? ай? лы­сыны? 1660 жылдар? а дейінгі де­рек­тері са? тал? ан.? азту? анны? шежіресі былайша таратылады: Едіге би — Н? раддин — Уа?? ас — М? са — Ысмайыл би — Дінбай би — Тінікей — Абдолла — С? йініш — ? азту? ан.? азту? анны? есімі ал? аш рет тарих беттерінде 1673 жылы аталады.

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Другие предметы.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
© УрокиЛегко.ru